Welkom bij het Meldpunt bodemkwaliteit

Op 21 april 2016 is een nieuwe release van het meldpunt in gebruik genomen. Met deze release zijn een aantal wijzingen doorgevoerd, waaronder een nieuwe kaart voor het bepalen van de X-Y coördinaten. In dit document vindt u de belangrijkste wijzigingen. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de meldkamer.

U bevindt zich op de site van het Meldpunt bodemkwaliteit. Op deze pagina kunt u inloggen en direct toepassingen van grond, baggerspecie en bouwstoffen melden. U kunt ook een werk van meer dan 50 m³ schone grond aanmelden en monitoringsgegevens voor IBC-bouwstoffen registreren.

Als u grond, bagger of bouwstoffen wilt toepassen, neemt u dan contact op met uw bevoegd gezag. Medewerkers van het bevoegd gezag kunnen u informeren over de eisen die gelden op de specifieke locatie waar u grond, baggerspecie of bouwstoffen wilt toepassen. Daarnaast informeert het bevoegd gezag u over eventuele andere wettelijke vereisten die een rol spelen bij de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen (denk bijvoorbeeld aan flora- en faunawetgeving). De contactgegevens van uw bevoegd gezag vindt u in het telefoonboek.

Indien u vragen heeft over het meldsysteem kunt u contact opnemen met de meldkamer van het Meldpunt bodemkwaliteit, telefoon 088 - 797 71 02 (Elke werkdag ‘s ochtends van 9.00 tot 12.00 uur en ‘s middags van 13.00 tot 16.30).

Als u algemene inhoudelijke vragen heeft over het Besluit bodemkwaliteit kunt u contact opnemen met de helpdesk van Bodem+, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur, telefoon 088 - 797 71 02.

Als u wilt doorgeven dat een toepassing niet wordt gemeld en/of niet correct wordt uitgevoerd, dan kunt u dat doen via het toezichtloket van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Voor vragen met betrekking tot eigen werken van Rijkswaterstaat kunt u terecht bij het Meld- en Informatiecentrum van de Inspectie Leefomgeving en Transport, telefoonnummer 088 – 489 00 00.


Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de volgende downloads en links: